شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

هارپ


هارپ
علت وقایع عجیب طبیعی در دنیا و ایران مانند زمین لرزه های جنوب کشور در سال گذشته و همچنین زلزله سیچوان در چین که البته طبیعی جلوه می کند در صورتی که اینگونه نیست.
علی متحد