سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

آخوند ملاآقا دربندی


جنسیت: مرد
نام پدر: عابد بن رمضان شیروانی حایری
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۸۵ /۱۲۸۶) قمری
محل تولد: ایران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه اصولی ، رجالی ، امامی
مشهور به فاضل دربندی. مدتی در کربلا زیست. دربندی از شاگردان شریف‌العلمای مازندرانی بود و از معاصران شیخ مرتضی انصاری. در بلاغت و فصاحت عرب و عجم و علوم عربی و رجالی و کلامی و حکمت بی‌نظیر بود. میرزا محمد تنکابنی ، صاحب "قصص‌العلماء" ، و میرزا سید محمدرضا موسوی هندی ، ملقب به میرزا علی‌جاه بهادرخان ، از شاگردان وی بودند. در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد. از آثار وی:"اسرار الشهادهٔ" یا "اکسیر‌العبادات فی اسرار الشهادات" ، و ترجمهٔ قسمتی از آن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام "سعادات ناصری"؛ "جواهر‌الایقان"؛ "الجوهرهٔ" یا "جوهر الصناعهٔ" ، در اسطرلاب؛ "خزائن‌الاحکام"؛ "خزائن‌الاصول"؛ "قوامیس القواعد" ، در رجال؛ "قوامیس‌الصناعهٔ فی فنون‌الاخبار" ، در اخبار و تراجم.
منبع : مطالب ارسالی