چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


تغییرات اقلیمی در ۸ سوال


تغییرات اقلیمی در ۸ سوال
اقلیم تغییر میکند و جهان گرم میشود. دانشمندان همواره از خشکسالی و سیل و بخصوص از شرایط نابسامان جوی خبر میدهند. علت و مسبب افزایش این تاثیرها انسان میباشد.
● تغییر اقلیم چیست ؟
سالانه بطور منظم میزان حرارت کره زمین رو به افزایش میباشد. میزان متوسط حرارت سطحی کره زمین ۱۵ درجه سانتیگراد میباشد. در صورتی که شواهد ژئولوژیکی و شواهدهای علمی دیگر حاکی از آن است که میزان حرارت سطحی کره زمین حداقل ۷ و حداکثر آن ۲۷ درجه سانتیگراد بوده است.
واما دانشمندان بر این معتقدند که توازن طبیعی توسط انسانها و آن هم بدلیل رفع نیاز بشری ایجاد حرارت کاذب میکند و این وضعیت باعث دگرگون کردن سباط و نظم در اقلیم میباشد.
● تاثیر گلخانه ای چیست ؟
این حادثه توسط لایه ای که در اتمسفر ایجاد میگردد بوجود می ایید. این لایه موجود در اتمسفر اجازه ورود نور خورشید به سطح کره زمین را میدهد ولی اجازه خروج نور منعکس شده و خروج آن از اتمسفر را نمیدهد. اگر تاثیر گلخانه ای وجود نداشت هم اکنون کره زمین یکی از سرد ترین سیاره ها محسوب میشد.
گازهای دی اکسید کربن و متان واکسید اذت باعث افزایش تاثیر گلخانه ای و نهایتا گرم شدن کره زمین میشوند. گازهای نامبرده شده با مصرف سوختهای فسیلی در صنایع مدرن و کشاورزی رو به افزایش میباشد. بطوریکه میزان گاز کربنیک نسبت به سال ۱۸۰۰ میلادی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش گازها تاثیر مستقیم بر حادثه گلخانه ای گذاشته و موجب گرم شدن کره زمین میشود.
● روش اثبات گرم شدن کره زمین چیست ؟
ثبت کردن میزان حرارت از قرن نوزدهم بصورت منظم انجام میگیرد. در قرن بیستم معدل افزایش حرارت به ۰.۶ درج سانتیگراد رسیده است. این افزایش دما باعث ذوب شدن یخها و منجر به بالا آمدن سطح دریا ها به ارتفاع ۱۰-۲۰ سانتیمتر میباشد.
یخهای قطب شمال در چند دهساله اخیر تا حدود ۴۰ درصد نازکتر شده در صورتیکه بیشتر قسمتهای قطب جنوب سردتر شده است. ظاهرا مابین حرارت سطح زمین و حرارت تروپسفر نابسامانی مشاهده میگردد.
● حرارت تا چه میزانی افزایش پیدا میکند ؟
از زمان بوجود آمدن بشریت تا کنون افزایش دما در سطح کره زمین فقط برابر با ۱درجه سانتیگراد بوده است. اگر از متصاعد شدن گازهای تشدید کننده تاثیرات گلخانه ای جلوگیری بعمل نیاید میزان افزایش حرارت کره ای به ۱.۴-۵.۸ سانتیگراد در سال ۲۱۰۰ میلادی خواهد رسید. از اینرو میتوان به جدیت موضوع پی برد.
بر فرض اینکه از متصاعد شدن گازهای افزایش دهنده حادثه گلخانه ای جلوگیری بعمل آید. با این تفاسیر سالهای زیادی تاثیرات گلخانه ای باقی خواهد ماند و علت این امر طولانی بودن مدت زمان دوباره یخ زدن یخهای ذوب شده میباشد. بنظر بعضی از دانشمندان بر فرض اینکه در اولین زمان ممکن از ذوب شدن یخهای گرینلند جلوگیری بعمل آید دیگر با گذشت سالهای زیاد هم بصورت اول خود بر نمیگردد و اگر همچین احتمالی صورت بگیرد حداقل در سطح دریا ۷ متر افزایش ارتفاع مشاهده خواهد گردید.
● وضعیت هوا چگونه میشود ؟
بلاحظ کلی وضعیت نابسامان و سختی در انتظار خواهد بود. در مناطق ساحلی بارانهای شدید و سیل آسا و در نواحی مرکزی خشکسالی حاکمیت خود را ادامه خواهد داد.
● تاثیرات احتمالی چیست ؟
▪ کاهش در میزان منابع آب شیرین
▪ کاهش در میزان تولید مواد غذائی
▪ افزایش میزان مرگ و میر در کشورهای فقیر که روشهای علمی مبارزه با تغییرات اقلیمی را اتخاذ ننموده اند
▪ مرگ و میر گیاهان و حیواناتی که با شرایط جدید عدم سازگاری داشته باشند
▪ طبق گزارش انجمن بین المللی سلامت (WHO) میزان مرگ ومیر میلیونی توسط مالاریا و سوء تغذیه به بالاترین حد خود میرسد.
● چه نمیدانیم ؟
▪ علت اصلی افزایش میزان حرارت در کره زمین انسان میباشد را نمیدانیم
▪ با افزایش حرارت و ذوب شدن یخهای غیر متحرک افزایش متان و در نتیجه افزایش تاثیر گلخانه ای را نمیدانیم
▪ با افزایش حرارت تعداد گیاهان بلند قامت افزایش یافته و جذب کربن دی اکسید موجود در اتمسفر افزایش میابد در نتیجه تاثیر در کاهش حرارت و خنک شدن کره زمین را نمیدانیم.
● مشکوکین به این فرضیه چه میگویند ؟
مشکوکین به این فرضیه در خصوص افزایش حرارت کره زمین هیچگونه مخالفتی نمیکنند. فقط علت اصلی این افزایش را فعالیتهای درونی خورشید و نتایج آن را میدانند.
دکتر رامین عزتی دانشگاه هاجه تپه دانشکده عمران گروه مهندسی محیط زیست
منبع : بانک مقالات فارسی