دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

ماساژ دادن پوست سر


ماساژ دادن صحیح بر روی پوست سر باعث تسریع جریان خون و تقویت و سلامتی و زیبایی موها و نیز تسریع رشد آنها می شود.در صورتی كه دارای موی چرب هستید ماساژ دادن پوست سر خود رامحدود نمائید. زیرا خطر تحریك غدد چربی و افزایش تراوش چربی وجود دارد. بر عكس در مورد افرادی كه دارای پوست سر و موی خشك هستند روش ماساژ دادن پوست سر بسیار مفید و سودمند است.
حركات ماساژ باید با حركات كوچك و بسیار ملایم و آهسته ای انجام گیرد. با خطی فرضی سر را به نیمه راست و چپ تقسیم نمائید.انگشتان دودست را كمی از هم باز كرده آنگاه در قسمت جلوی سر پنج انگشت دست راست را در طرف راست خط فرضی و انگشتان دست چپ را در طرف چپ خط فرضی بر روی پوست سر قرار دهید بطوریكه نرمه انگشتان با سطح پوست سر تماس پیدا كند. به آرامی و با حركات ظریف پوست سر را به طرفین و عقب و جلو حركت دهید. دقت كنید كه انگشتان شما نباید روی پوست بلغزد و موها را ماساژ دهد بلكه این پوست است كه روی استخوان جمجمه می لغزد.هر گاه احساس گرما در پوست سر پیدا كردید انگشتان خود را كمی به عقبتر جابجا كنید و همین عمل را تكرار نمائید. در موقع ماساژ تمام نواحی سر و بالای گوشها و شقیقه ها باید ماساژ داده شود.در روش دیگر برای ماساژ پوست سر انگشتان دستها را در هم كرده و كف دست را روی پوست سر تكیه می دهیم و سعی می كنیم همزمان با ماساژ كف دستها، پوست سر را بر روی سطح جمجمه حركت دهیم.در ماساژ ناحیه ای از پوست سر كه گرفتار ریزش مو شده با نوك انگشت كه بر روی پوست سر قرار می دهیم سعی می كنیم ضمن وارد كردن فشار ملایم به پوست، حركاتی مانند گردباد به آن بدهیم.در مجموع عمل ماساژ پوست سر بایستی با نهایت ملایمت و حوصله انجام گیرد. هر نوع ماساژ كه با عجله و از روی بی حوصلگی و با خشونت انجام گیرد ممكن است به جای مفید بودن نتایج معكوس نیز به دنبال داشته باشد.پس از انجام هر ماساژ گرمی مطبوعی در ناحیه پوست سر احساس شده و یك حالت راحتی مخصوص به انسان دست می دهد كه این احساس گرمی به علت زیاد شدن جریان خون پوست سر در نتیجه ماساژ می باشد.
منبع : شمیم