یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

رضا خراتی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: ترانه‌ساز
از اهالی کجور مازندران است. ترانهٔ‌های وی در گرگان و مازندران شهرت داشته است. پیش از آنکه آقا محمدخان قاجار به سلطنت برسد ، رضا در مازندران و گرگان از ندیمان خان قاجار و انیس مجلس بزم او بوده و با ترانهٔهای خود او را سرگرم کرده است.
منبع : مطالب ارسالی