یکشنبه, ۱۳ اسفند, ۱۴۰۲ / 3 March, 2024
مجله ویستا

شیخ ابوالحسن علی زواره‌ای


جنسیت: مرد
نام پدر: حسن
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مفسر ، ادیب امامی ، محدث ، فقیه
وی از عالمان بزرگ تفسیر حدیث و فقه و ادب بود و در عصر شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب صفوی در اصفهان می‌زیست. وی از اکابر شاگردان محقق کرکی ، شیخ علی بن عبدالعالی ، سید غیاث‌الدین جمشید زواره‌ای مفسر و سید امیر عبدالوهاب استرآبادی بود. تفسیر را از سید غیاث‌الدین جمشید زواره‌ای اخذ و از میر عبدالوهاب بن علی حسینی استرآبادی روایت کرد. زواره‌ای استاد ملا فتح‌الله کاشانی مفسر معروف است. از آثار وی: "ترجمهٔ الخواص" یا تفسیر زواری" ، در تفسیر قرآن ، تألیف شده در سال ۹۴۶ق؛ شرح "نهج‌البلاغه" به فارسی به نام "روضهٔ الابرار"؛ ترجمهٔ "کشف‌الغمه" بهاءالدین عیسی اربلی به نام ترجمه‌المناقب"؛ ترجمهٔ "مکارم‌الاخلاق" رضی‌الدین طبرسی به نام "مکارم‌المرائم"؛ ترجمهٔ "عدهٔ الداعی" ابن فهد حلی به نام "مفتاح‌النجاح"؛ ترجمه "الاحتجاج" طبرسی که به نام شاه طهماسب به پایان رسانید؛ ترجمهٔ "الاعتقادات" شیخ صدوق به نام "وسیلهٔ النجات"؛ ترجمهٔ تفسیر منسوب به امام عسگری (ع) به نام "آثار‌الاخیار"؛ ترجمهٔ "الطرائف" ابن طاووی به نام "طراوهٔ‌اللطائف"؛ "مرآت‌الصفا" ، در زیارات؛ "مجمع‌الهدی" در تاریخ پیامبران؛ تلخیص "احسن‌الکبار فی مناقب‌ائمهٔ الاطهار" ورامینی به نام "لوامع‌الانوار الی معرفهٔ ائمهٔ‌الاطهار" ، به فارسی.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد 24خبرگزاری تحلیل بازارسایت چی بپوشمسایت پارسینهروزنامه ابتکارسایت رویداد 24سایت دیدارنیوزسایت انتخابسایت فراروسایت جماران