یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱۸ دسامبر سال ۱۶۵۰ ـ دو شکست نظامی هند از ایران در دو سال متوالی برسر قندهار


۱۸ دسامبر سال ۱۶۵۰ میلادی نیروهای اعزامی «شاه جهان» امپراتور هند به قندهار از سربازان ایرانی مستقر در پادگان این شهر شکست خوردند و دست به فرار زدند. این دومین شکست هندیان در قندهار از ارتش ایران بود. سال پیش از آن (ژانویه ۱۶۴۹ میلادی) شاه عباس دوم شخصا با سپاه اصفهان برای بیرون راندن هندیان از قندهار به این منطقه لشکر کشیده و پیروز شده بود. سران دهلی از دیر زمان چشم طمع به قندهار که گوشه ای از پارس باستان است دوخته بودند.
تلاشهای بی نتیجه سران دهلی در سالهای ۱۶۵۲ و ۱۶۵۳ ادامه یافت و این چهار لشکر کشی برای آنان ۱۲۰ میلیون روپیه هزینه داشت. تمایل به تصرف قندهار از زمان حکومت جهانگیر شاه آغاز شده بود، زیرا که وی در نظر داشت پایتخت را از دهلی به لاهور منتقل سازد و نمی توانست یک پادگان نیرومند ایران در قندهار را تحمل کند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز