دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

بیاضی استرآّدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: ایران - استرآباد
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اکثر اشعار او هجو و هزل بود ، در اواخر عمر به کاشان رفت و در آن شهر درگذشت. به‌ قول صاحب "تذکرۀ روز روشن" وی همان بیاضی اکبرآبادی است که در هجو قاسم کاهی و غزالی مشهدی اشعاری از او روایت شده است.
منبع : مطالب ارسالی