دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


حمام امیرافخم (شورین) ، همدان


این حمام در حال حاضر نیز فعال است و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر قدمت تاریخی به دوران قاجاریه مربوط است و در داخل قلعه امیرافخم شورینی معروف به امیر شورینی واقع شده است.