پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


تغییرات اجتماعی


تغییرات اجتماعی
نویسنده : روشه، گی,وثوقی، منصور
شماره کنگره : ۷ت۹۵ر/HM۱۰۱
شابک : ۹۶۴-۳۱۲-۰۱۷-۱
رده دیویی : ۳۰۳.۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۲۴
تعداد صفحه : ۲۴۸
نوبت چاپ : ۱۸