پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۲۶ اوت


● ۵۵: ورود ناوگان روم به فرماندهی سزار که در آن زمان یک ژنرال بود به آبهای انگلستان در سال ۵۵ پیش از میلاد و سپس تصرف آن سرزمین در سال ۵۴ پیش از میلاد (مشروح واقعه در سایت ۲۷ اوت)
● ۱۸۸۵: ژول روماین داستان نویس فرانسوی به دنیا آمد.
● ۱۹۱۴: ژولیو کارتازار نویسنده آرژانتینی زاده شد.
● ۱۹۱۴: کشته شدن ۲۰ هزار سرباز روس در یک نبرد یک روزه با آلمان
● ۱۹۶۸: آغاز تظاهرات ضد جنگ ویتنام در ۲۲۱ دانشگاه آمریکا. این تظاهرات در بعضی دانشگاهها به خشونت گرایید و توام با تلفات بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز