پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ابو الحسین طاهربن ابراهیم‌بن محمد طاهر سجزی طبیب


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب
وی یکی از اطبای مشهور فارس بود. از آثار وی:‌ "ایضاح منهاج محجّهٔ‌العلاج" ، یا "ایضاح محجهٔ‌العلاج" ، در طب ، که آن را برای قاضی ابوالفضل محمدبن حمّویه تألیف کرد؛ "کتاب فی شرح‌البول و النبض"؛ تقسیم کتاب "الفصول" بقراط.
منبع : مطالب ارسالی