دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

رام کردن سخت ترین تفکرات برای موفقیت


رام کردن سخت ترین تفکرات برای موفقیت
سر و کله زدن با افراد سرسخت کار ساده ای نیست اما با توجه به برخی امور می توان آنها را از نظر فکری و رفتاری تا حد زیادی تحت کنترل در آورد. نخستین گام در برخورد با چنین افرادی خونسردی و داشتن ظاهری آرام و به دور از تنش است.
این گونه افراد معمولا منتظر بروز هرگونه تنش رفتاری بوده تا برای برخوردهای غیر منطقی خود توجیهی داشته باشند. در ادامه به خود بگویید چه خواسته هایی از چنین فردی دارید و فکر می کنید که تا چه حد از آنها برآورده خواهد شد. نکته مهم دیگر پیش بینی این نکته است که فرد مورد نظر در مواجه شدن با شما و خواسته هایتان چه پاسخی خواهد داشت؟ چنین پیش بینی در صورتی که با منطقی نسبی همراه باشد، می تواند شما را در مواجه با چنین افرادی کمک کنند.
منبع : روزنامه ابتکار