یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا


رودخانه مارون ، بویراحمد(یاسوج)


این رودخانه بیشترین آب استان را خارج می‌كند. حوزه آبریز آن، مناطق غربی بویراحمد سفلی و قسمت اعظم طیبی و دشمن زیاری را در بر می‌‌گیرد. این رود پس از عبور از دم لوداب، وارد مناطق دشمن زیاری و طیبی می‌شود و در مسیر خود شعبه‌های مهمی را دریافت می‌كند و پس از عبور از میان سوق و لنده از آخرین نقطه كهگیلویه به نام تنگ تكاب می‌‌گذرد و به سمت بهبهان و اهواز در استان خوزستان جریان می‌یابد و به نام رود جراحی به خلیج‌فارس می‌ریزد. سرچشمه‌های این رود بویژه در دامنه كوه‌ها از پتانسیل‌های تفرجگاهی قابل توجهی برخوردارند.