سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

اندرز تاریخی و همیشه تازه هو شی مین در روزی که استعمار فرانسه بر ویتنام پایان یافت (در این روز ۱۰ اکتبر)


دهم اكتبر سال ۱۹۵۴«هوشی مین» رهبر جبهه واحد استقلال طلبان، ملی گرایان و كمونیستهای ویتنام همزمان با پایین كشیده شدن پرچم فرانسه پس از ۷۰سال در شهر هانوی، بدون كوچكترین تشریفاتی و این كه اجازه دهد از او استقبال شود وارد این شهر شد و ضمن نطقی از مردم خواست كه ضمن ادامه مبارزه، سازندگی را هم فراموش نكنند و تنها تولیدات ویتنام است كه می تواند پشتوانه مبارزات باشد. وی گفت كه دولتهای بزرگ به منظور حفظ برتری خود نمی خواهند كشورهای دیگر از نظر اقتصاد داخلی خودكفا و نیز دارای سلاحهای پیشرفته باشند و ویتنامی ها باید این دو نكته را از نظر دور ندارند.
كشور خودكفا در امور اقتصادی و دفاع برای خود یك قدرت است و كسی در صدد در آویختن با یك قدرت بر نمی اید و بر این دو مورد باید ابزار های بالا بردن سطح آگاهی ها را اضافه كنیم كه عبارتند از نشر كتاب، رسانه ها و مدارس كه گردانندگان این سه ابزار گرانبها، آموزگاران جامعه بشمار می آیند كه باید تشویق شوند، دلگرم باشند و رعایت احوال آنان لازم است. انسان آگاه را نمی توان اسثتمار كرد و تحت ستم قرارداد و به او زور گفت.
احتمالا همین اظهارات هوشی مین، ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری وقت امریكا را برانگیخت كه به دولت ویتنام جنوبی كمك برساند و نخستین كمك نقدی آمریكا ۲۲ اكتبر سال ۱۹۵۴ (ده روز بعد) به دولت سایگون (ویتنام جنوبی) داده شد و متعاقب آن كمك نظامی و اعزام مستشار و سرانجام، جنگ، جنگی كه آمریكا همانند فرانسه در آن موفق نبود و ....
ویتنام امروز، در پرتو همین اندرزها به یك كشور نیرومند از لحاظ حاكمیت ملی و اقتصاد تبدیل شده است و بازارهای آمریكا و اروپا پر از پوشاك ویتنامی است كه اخیرا عنوان بهترین تولید كننده پوشاك صادراتی در جهان را به دست آورده است. بهترین پوشاك در فروشگاههای آمریكا ساخت ویتنام است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز