یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا


شخصیت: نظریه و پژوهش


شخصیت: نظریه و پژوهش
نویسنده : پروین - لارنسجان - الیور
مترجم : جوادی - محمدجعفرکدیور - پروین
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۱۲/۱۸
رده دیویی : ۱۵۵.۲
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۵۰۴
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : فارسی
شماره کنگره : BF۶۹۸/پ۴ش۳
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۳۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۷۰۰۶-۷۰-۵

در چاپ جدید این کتاب, پیشرفت‌های نظری و رویکردهای جدید در مطالعه شخصیت با این موضوعات بررسی و تحلیل می‌شود' :نظریه شخصیت :از مشاهدات روزمره تا نظریه پردازی' ;'مطالعه علمی انسان' ;'نظریه روان پویشی فروید : نظریه روان کاوی در شخصیت' ;'نظریه روان پویشی :کاربرد و ارزشیابی نظریه فروید' ;'نظریه پدیدار شناختی :نظریه فرد ـ محور کارل راجرز در شخصیت' ;'نظریه پدیدار شناختی :کاربرد و ارزشیابی نظریه راجرز ;' 'رویکردهای صفات در شخصیت :آلپورت, آیسنک و کتل' ;'رویکرد صفات : الگوی پنج عاملی ;کاربرد و ارزشیابی از رویکرد صفات در شخصیت' ;'بنیادهای زیستی شخصیت' ;'رویکردهای یادگیری در شخصیت' ;'نظریه شناختی شخصیت : نظریه استنباط فردی 'جورج ـ ا.کلی 'از شخصیت' ;'نظریه شناختی 'جورج کلی 'در شخصیت :کاربردها و ارزشیابی' ;'نظریه شناختی ـ اجتماعی :بندورا میشل' ;'نظریه شناختی ـ اجتماعی :کاربرد و ارزشیابی' ;'رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در شخصیت' ;'مروری کلی بر نظریه, سنجش و تحقیق در شخصیت .' مخاطبان با مطالعه کتاب, به سه مضمون اصلی دست می‌یابند که عبارت‌اند از : 'پیچیدگی شخصیت انسان و تلاش روان شناسان در گشودن آن', 'نقشی که نمونه‌های بالینی و تحقیقات تجربی می‌توانند در این رشته داشته باشند ' و 'ارزش رویکردهای نظری جایگزین در این حوزه .'گفتنی است' :شخصیت بیان‌گر آن دسته از ویژگی‌های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری, عاطفی و رفتاری آنهاست .'