چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

میرزاجعفرخان حقایق‌‌نگار خورموجی


جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا محمدخان
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۰۱) قمری
محل تولد: ایران - بوشهر - خورموج
شهرت علمی و فرهنگی: مورّخ
در زادگاه خود به‌‌ تحصیل پرداخت. به ‌‌شیراز و تهران مسافرت کرد و مورد تفقد و محبت ناصرالدین‌‌شاه قاجار قرار گرفت. وی در عراق عرب درگذشت. از آثار وی: "حقایق‌‌الخبار ناصری" ، در ذکر تاریخ قاجار؛ "آثار جعفری" ، در جغرافی و تاریخ مختصر ایران و بعضی ممالک اروپا؛ "نزههٔ‌‌الاخبار".
منبع : مطالب ارسالی