شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

پزشک خانواده


پزشک خانواده
● من بیمار ITPهستم و از این بیماری رنج می برم. لطفا درمورد این بیماری آگاهی های لازم را بدهید و بگویید این بیماری چیست و آیا خطرناک است یا نه؟
▪ (ITPپورپورای ترو مبوسیتوپنیک ایدیو پاتیک) یک اختلال خون ریزی دهنده خود ایمن است که در آن بیمار علیه پلاکت های بدن خود پادتن می سازد و این پادتن باعث تخریب پلاکت ها می شود.ITPدر دوران کودکی معمولا حاد بوده و به دنبال بهبود یک عفونت ویروسی دیده می شود. ولی در بزرگسالی بیماری معمولا شروع تدریجی داشته و مسیر مزمن تری دارد و با بیماری قبلی همراه نیست.بیماران دچار خون ریزی های خفیف تا شدید می شوند و زنان مبتلا، ممکن است با خون ریزی های شدید زنانه مراجعه کنند.در کودکان، ITP معمولا خودبه خود محدود می شود، ولی در افراد بالغ در مواردی اقدامات درمانی خاص ضرورت می یابد، مثل تزریق پلاکت و مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی. ITPدر حاملگی با مشکلات خاصی همراه است. نهایتا در مورد ITP باید متذکر شد که اگر بیمار در مورد بیماری خود اطلاعات داشته و به طور دقیق تحت نظر پزشک باشد، بیماری وی خطر زیادی نخواهد داشت.
منبع : روزنامه خراسان