دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

صلح


صلح
انسان ها بیش از این که به صلح فکر کنند به جنگ می اندیشند و بیش از زندگی به کشتار اهمیت می دهند.
جلال و شکوه کوه را نادیده گرفته و از ویرانگری زلزله درس می گیرند.
معبودا! صلح را در جهان برقرار کن.

سحر کیانی
منبع : روزنامه ایران