یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

جامعه اطلاعاتی ایران


جامعه اطلاعاتی ایران
با تاثیر پذیری از روند جهانی حاکم بر فرآیند توسعه فناوری اطلاعات، تعاریف و استانداردهای مختلفی آگاهانه یا نا آگاهانه وارد امور رسمی و غیر رسمی زندگی مردم ایران شد. در این میان جوانان ایرانی به دلایل مختلفی که خارج از حوصله این بحث است بیش تر و سریع تر ار هر قشری در بهره برداری از این فناوری ها پیش قدم شدند.به این دلیل که آنها بسیار سریع تر می توانند خود را با تحولات و تغییرات وفق بدهند و اصولاً جوانان به دنبال تحول و تجربه های جدید هستند.
در ادامه چالش های موجود با توجه به سه بند زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند:
۱) دیدگاه: برای تعیین اصول و استانداردهای جهانی و بومی جامعه اطلاعاتی اشنا می شویم.
۲) دسترسی: نیاز ها و امکانات لازم برای دسترسی و کمک جوانان به توسعه جامعه اطلاعاتی را ذکر می کنیم.
۳) کاربرد:نحوه فعالیت و تعامل جوانان در جامعه اطلاعاتی با سایر عناصر این جامعه را مطرح می کنیم.
▪ دیدگاه:
الف) امروزه تاثیر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین جوانان فراتر از هر موضوعی آنها را به توجه و فعالیت واداشته است.
ب) فناوری اطلاعات می تواند به عنوان
۱) ابزار
۲) هدف زمینه توسعه اشتغال و توانمندی اقتصادی جوانان را فراهم کند.
پ) فناوری اطلاعات می تواند به عنوان
۱) ابزار
۲) هدف زمینه توسعه دانش، اطلاعات و فرهنگ جوانان را فراهم کند.
ت) فناوری اطلاعات می تواند جوانان را به فعالیت وادارد و از آنها به عنوان عناصر تاثیر گذار در توسعه دانایی محور کشور استفاده کند.
ث) فناوری اطلاعات می تواند تا حد بسیاری باعث از بین رفتن شکاف های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی در میان جوانان روستایی و شهری و همچنین جوانان طبقات بالای شهری و پایین شهری شود.
ج) فناوری اطلاعات می تواند به عنوان ابزار و هدف در خدمت خلاقیت جوانان ایرانی قرار گیرد.
چ) فناوری اطلاعات می تواند با حذف فواصل زمانی و مکانی باعث توسعه ارتباطات و تعامل اطلاعاتی جوانان ایرانی با جوانان سایر کشور های دنیا شود و همچنین به کاهش شکاف دیجیتالی ایران که از بیشترین ترکیب سنی جوان برخوردار است با کشورهای توسعه یافته کمک کند.
ح) فناوری اطلاعات می تواند سد بزرگی در برابر روند فزاینده فرار مغزهای خلاق جوانان ایرانی شود.
خ)فناوری اطلاعات می تواند به رشد و بالندگی شخصیت در جوانان کمک کند و آنها را برای زندگی بهتر آماده سازد. تجربه حضور در جوامع شبکه ای فرصتی مناسب خواهد بود تا جوانان مراودات اجتماعی و تعاملات فکری و اندیشه ای را در بستری مجازی آزمایش کنند و از این تجربه در زندگی واقعی خود بهره ببرند.
د) فناوری اطلاعات می تواند باعث بالا رفتن درک اجتماعی، اخلاقی، بهداشتی، دینی ، سیاسی و قانونی در بین جوانان شود و درجه همکاری آنها را در دستیابی به یک جامعه اطلاعاتی سالم و مبتنی بر اصول و دموکراسی بالا ببرد و زمینه کاهش جرم و جنایت را در کلان کشور فراهم کند.
ذ) هزینه کردن در زمینه فناوری اطلاعات برای جوانان سرمایه گذاری برای آینده جامعه است.
با توجه به توانمندی های ذکر شده برای دانش فناوری اطلاعات در تسریع دسترسی به استانداردهای جامعه اطلاعاتی در حال حاضر کشور به خصوص جامعه جوان با عدم توزیع برابر در به اشتراک گذاری عناصر سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین دسترسی به اطلاعات مواجه است. از این رو مهمترین اصل در هویت دهی به جوان در جامعه اطلاعاتی ایران تهیه، توسعه، توزیع مناسب سرویس های ملی فناوری اطلاعات می باشد.
سرویس های ملی شامل چه مواردی است و در اختیار چه ارگانهایی قرار دارد.؟
سرویس های ملی در حوزه فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی به خدماتی اطلاق می شود که زمینه دسترسی و ایجاد فرصت برای تمامی جوانان در جهت استفاده از منابع مالی، علمی ، آموزشی و... را فراهم می کند که شامل موارد زیر است:
۱) فرصتهای استفاده از آموزش های فناوری اطلاعات
۲) فرصت اسفاده از فناوری اطلاعات برای اموزش و تحصیل
۳) فرصت دسترسی به زیرساختهای فناوری اطلاعات
۴) فرصتهای استفاده از فناوری اطلاعات برای اشتغال و کسب در آمد
۵) فرصت و امکان دسترسی به اطلاعات عمومی، تخصصی، علمیة سیاسی و قانونی
برای شناسایی ارگان هایی که این گونه سرویس ها را در اختیار دارند باید بررسی های لازم صورت گیرد و پس از آن رتبه بندی این سازمان ها بر اساس میزان دخیل بودن و در راس امر بودن تعیین و شرایط همکاری دو طرفه سازمان ها نیز مشخص گردد تا تسهیلات و امکانات به بهترین نحو در اختیار جوانان قرار گیرد.
برای این منور می توان دستورالعمل های لازم برای نظارت بر توزیع برابر فرصتها تعیین گردد و با مطالعه شاخص هایی مانند شهری و روستایی، جنسیت، تحصیلات، شرایط مالی زمینه برای تقویت گروههای ضعیف در استفاده از فناوری اطلاعات فراهم گردد.
● تنوع مضامین
تعداد بسیار از جوانان ایرانی، تنوع بالای شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی روحیه تنوع طلب، تفاوت علاقه مندی ها و عوامل مختلف دیگر می طلبد تا در تولید اطلاعات عمومی و اختصاصی حداکثر تنوع در مضامین و محتوا رعایت شود تا بالاترین درصد پوشش اطلاعاتی در جامعه صورت پذیرد.
منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات