یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

میرزاحسن حسینی فسائی


جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا حسن
تولد و وفات: (۱۲۳۷ -۱۳۱۶) قمری
محل تولد: ایران - فارس - فسا
شهرت علمی و فرهنگی: محقق ، مفسر ، ادیب ، صوفی ، شاعر و طبیب
از سادات دشتکی شیراز بود. در کودکی پدر و مادر خویش را از دست داد و تحت سرپرستی مادربزرگ و برادر به کسب علم و ادب پرداخت. در خدمت میرزا ابوالحسن مجتهد فسائی ابتدا علوم را و بعدها "شرح هدایهٔ" ، "شرح تجرید" و "معالم‌الاصول" و "مطول" را فرا گرفت. سپس نزد میرزا محمدعلی واحدالعین "مفاتیح‌الشرایع" فیض کاشانی را ، در فقه ، خواند. بعد از آن سفری به اصفهان داشت. پس از بازگشت به شیراز مدتی نزد شیخ مهدی کجوری مازندرانی شاگردی کرد و کتب ریاضی را فرا گرفت. میرزا حسن علم طب را نیز در خدمت میرزا سید علی نیاز و حاجی میرزا بابا حکیم‌باشی اصفهانی آموخت. وی در ۱۲۷۹ ق سفری به تهران و یزد کرد و پس از بازگشت به شیراز به معالجۀ بیماران پرداخت و شهرتی کسب کرد. چنانکه پزشک مخصوص سلطان اویس میرزا احتشام‌الدوله پسر فرهاد میرزا معتمدالدوله شد. از آثار وی: "فارس‌نامه ناصری"؛ "تفسیر حسن"؛ "تحفه احتشامی" ، در اندرز و نصایح ، به نظم؛ "نقشه مملکت فارس".
منبع : مطالب ارسالی