پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

چگونه سلول‌های سرطان پخش می‌شوند


بالاخره پزشكان و متخصصین متوجه شدند كه سرطان چگونه از بخش اولیه به دیگر نقاط بدن منتقل می‌شود و این كشف می‌تواند روزنه امیدی برای یافتن راه‌های درمان و جلوگیری از پیشرفت سریع این بیماری باشد. این بیماری با فرستادن یك نماینده به دیگر نقاط بدن سرایت می‌كند بدین ترتیب كه یك سلول از تومور جدا می‌شود و از طریق جریان خون وارد منطقه جدید می شود و آن منطقه را برای ورود دیگر سلول‌ها آماده می‌كند و چنانچه پزشكان بتوانند با دارویی این فعالیت را متوقف كنند می‌توانند از پیشرفت و شیوع سرطان در دیگر نقاط بدن جلوگیری به عمل بیاورند قابلیت مهاجرت كردن و ساكن شدن سلول‌های سرطانی در دیگر نقاط بدن است كه این بیماری را خطرآفرین كرده است و وقتی سلول‌های سرطانی این مهاجرت را آغاز كردند. درمان و معالجه بیماری سخت و گاهی غیرممكن می‌شود. سلولهای تومور می‌توانند حركت كنند و خود را به سلول‌های سالم مغز استخوان برسانند و آنها را وارد كنند كه به قسمت‌های مختلف بدن بروند آنها با تغییر فضا به رشد «مستاستاز» كمك كنند و پروتئینی به نام «فیبرونكتین» تولید می‌شود كه این پروتئین مثل یك چسب قوی عمل می‌كند و سلول‌های مغز استخوان را به ساختن یك راهی برای عبور یا لانه‌ای برای ساكن شدن سلول‌های سرطانی وادار و ترغیب می كند. این لانه‌ها و راه‌ها عامل‌های مشوق سلول‌های تومور را فراهم كرده و بدین ترتیب سلول‌های سرطانی به دست این ناحیه مهاجرت می‌كنند. بدون وجود این راه اه و لانه‌ها سلول‌های سرطانی نمی‌توانند یكجا ساكن شوند. پس در حقیقت این نماینده ها هستند كه محل تشكیل و ایجاد تومور بعدی را مشخص می‌كنند. بنابراین با كشف دارویی برای متوقف شدن یك پروسه بهتر می‌تواند این بیماری را درمان كرد تا این كه بخواهیم سلول های توسعه را از بین ببریم بلكه باید برای نماینده‌ها فكری كرد.
منبع : روزنامه ایران