پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

عزٌالدین / زین‌الدین ، ابومحمد حسن بن ابی طالب یوسفی آبی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س هفتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه امامی
وی معروف به فاضل آبی و ابن‌ زینب یا ابن زبیب یا ابن ربیب و از شاگردان محقق حلٌی بوده است که با استاد خود مباحثاتی داشته است و در بسیاری موارد با وی مخالفت کرده است. از آثار او "کشف الرموز" است ، در شرح "مختصر نافع" که در رمضان سال ۶۷۲ ق از کتابت آن فارغ شده است. آبه روستائی در بخش جعفرآباد ساوه است.
منبع : مطالب ارسالی