سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

با خط آن سلطان خوبان را جمالی دیگر است


با خط آن سلطان خوبان را جمالی دیگر است    بسته هر موی او صاحب کمالی دیگر است
نیست در بتخانه‌ی مارا غیر فکر روی دوست    ما درین فکریم و مردم را خیالی دیگر است
پیش رویت چون به یک دم جان ندادیم از نشاط    هردم از روی تو ما را انفعالی دیگر است
گر بود ما را دو عید از دیدنت نبود بعید    زان که هر طاقی ز ابرویت هلالی دیگر است
سگ از آن کس به که چون شد با غزالی آشنا    باز چشمش در پی وحشی غزالی دیگر است
محتشم چون هر زمان حالی دگر دارد ز عشق    هر غزل از گفته‌ی او حسب و حالی دیگر است
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها از میان خبرها


سایت رویداد 24سایت ورزش سهخبرگزاری فارسسایت ارانیکوروزنامه شهروند