جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

باز دستم به زیر سنگ آورد


باز دستم به زیر سنگ آورد    باز پای دلم به چنگ آورد
برد لنگی به راهواری پیش    پیش از بس که عذر لنگ آورد
پای در صلح نانهاده هنوز    ناز از سر گرفت و جنگ آورد
چون گل از نارکی ز باد هوا    چاک زد جامه باز و رنگ آورد
خواب خرگوش داد یک چندم    عاقبت عادت پلنگ آورد
خوی تنگش به روزگار آخر    بر دلم روزگار تنگ آورد
انوری را چو نام و ننگ ببرد    رفت و دعوی نام و ننگ آورد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب