پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
مجله ویستا

نه می‌نهم از دست عشق جام نشاط


نه می‌نهم از دست عشق جام نشاط    نه میزنم به ره از بار هجر گام نشاط
غم تو یافته چندان رواج در عالم    که از زمانه برافتاده است نام نشاط
چرا به بزم وصال تو بیشتر ز همه    کشید شحنه‌ی هجر از من انتقام نشاط
دلا به سایه‌ی غم رو که افتاب طرب    رسیده است دگر بر کنار بام نشاط
کمال حوصله بنگر که مرغ دل هرگز    ز دام غم نرمید و نگشت رام نشاط
زنند دست به دست از حسد تمام جهان    اگر زمانه به دستم دهد زمام نشاط
به بزم عیش بده جای محتشم که بود    جفا کشان تو را بزم غم مقام نشاط

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه آفتاب یزدسایت 55 آنلاینروزنامه همدلیخبرگزاری ایلناسایت دیپلماسی ایرانی