پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

در همه مملکت مرا جانیست


در همه مملکت مرا جانیست    هر زمان پای‌بند جانانیست
در کنارم به جای دمسازی    تا سحرگه ز دیده طوفانیست
در کجا می‌خورد مرا غم عشق    در همه خانه‌ام یکی تا نیست
یک دم از درد عشق ناساید    دادم انصاف رنج‌کش جانیست
گفتم او را که صبر کن که به صبر    هر غمی را که هست پایانیست
این همه هست کاشکی باری    کار او را سری و سامانیست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

گواهینامه ایزو

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل