چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

باز افتادیم در سودای تو


باز افتادیم در سودای تو    از نشاط آن رخ زیبای تو
دستمان گیر الله الله زینهار    زان که بنهادیم سر در پای تو
باز ما را جاودان در بند کرد    حلقه‌ی زلفین عنبرسای تو
باز کاسد کرد در بازار عشق    عقل ما را لعل روح افزای تو
ما دو صد منزل دوان باز آمدیم    مردمی کن یک قدم باز آی تو
روی سوی عشق تو آورده‌ایم    گر چه آگه نیستیم از رای تو
با ملاحت خود سراسر نقش کرد    نیکویی بر روی چون دیبای تو
باز ما را عالمی چون حلقه کرد    آن دو چشم جادوی رعنای تو
مر سنایی را کنون تا جاودان    در پذیرش تا بود مولای تو
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

سایت الفسایت سخت‌افزارمگسایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24