یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

عشقت اندر میان جان دارم


عشقت اندر میان جان دارم    جان ز بهر تو بر میان دارم
تا مرا بر سر جهان داری    به سرت گر سر جهان دارم
گویی از دست هجر جان نبری    غافلم گرنه این گمان دارم
بر سرم هرچه عشق بنوشتست    یک به یک بر سر زبان دارم
از اثرهای طالع عشقت    چون قضاهای آسمان دارم
بیش پای از قفای هجر منه    من بیچاره نیز جان دارم
جانم اندر بهار وصل بخر    گرچه بر هجر دل زیان دارم
گویی از جان کسی حدیث کند    چه کنم در کیایی آن دارم
بر تو احوال انوری پیداست    به تکلف چرا نهان دارم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

سایت 55 آنلاینسایت همشهری‌آنلاینسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرروزنامه تعادل