شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

یار ما را به هیچ برنگرفت


یار ما را به هیچ برنگرفت    وانچه گفتیم هیچ درنگرفت
پرده‌ی ما دریده گشت و هنوز    پرده از روی کار برنگرفت
درنیامد ز راه دیده به دل    تا دل از راه سینه برنگرفت
خدمت ما بجز هبا نشمرد    صحبت ما بجز هدر نگرفت
جز وفا سیرت دلم نگذاشت    جز جفا عادتی دگر نگرفت
هیچ روزی مرا به سر نامد    که دلم عشق او از سر نگرفت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین