سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

مدل ایلینوی


مدل ايلينوى در برنامه‌ريزى ترويجى شامل هفت مرحله است که گروهى زير نظر جارلز کلارک در اکتبر ۱۹۹۰ به‌نام مدل منطقى و مشکل بنياد برنامه‌ريزى ايليونى را به‌وجود آوردند، به اين شرح:
۱- معرفى نيازها و مشکلات.
۲- تعيين نقش ترويج و برآورد منابع مورد نياز.
۳- تعيين اولويت‌ها، هدف‌ها و منظورها.
۴- طرح برنامه.
۵- اجراء برنامه.
۶- تعيين دست‌آوردها و گزارش آنها.
۷- تعيين آيندهٔ برنامه.
مدل مزبور از اين جهت مشکل بنياد ناميده مى‌شود که بر پايهٔ کشف و حل کردن مشکلات واقعى مولدان کشاورزى و بهره‌وران منابع طبيعى شکل گرفته است. مراحل هفت‌گانهٔ مدل مورد بحث به‌صورت گام‌هاى مشروط و مربتط با هم در نموار (منطقى مشکل بنياد برنامه‌ريزي) نشان داده شده است.همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها


سایت 55 آنلاینسایت الفروزنامه سازندگیروزنامه همدلیخبرگزاری فارس