پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

مهرت به دل و به جان دریغست


مهرت به دل و به جان دریغست    عشق تو به این و آن دریغست
وصل تو بدان جهان توان یافت    کان ملک بدین جهان دریغست
کس را کمر وفا مفرمای    کان طرف بهر میان دریغست
با کس به مگوی نام تو چیست    کان نام به هر زبان دریغست
قدر چو تویی زمین چه داند    کان قدر به آسمان دریغست
در کوی وفای تو به انصاف    یک دل به هزار جان دریغست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

روزنامه همشهریسایت انتخابسایت نامه نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت زومیت