چهارشنبه, ۲۹ آبان, ۱۳۹۸ / 20 November, 2019
مجله ویستا

گنج وصل او به چون من بی‌وفائی حیف بود


گنج وصل او به چون من بی‌وفائی حیف بود    همچو او شاهی به همچون من گدائی حیف بود
یاری آن نازنین کش بت پرستیدن سزاست    با چو من ناکس پرستی ناسزائی حیف بود
آشنائی‌های او کز الفت جان خوشتر است    با چو من بد الفتی نا آشنائی حیف بود
عهد مهر و شرط یاری کز وفا کرد آن نگار    با چو من بدعهد شرط و بی‌وفائی حیف بود
راست قولیهای او در ماجراهای نهان    با چو من کج بحث و کافر ماجرائی حیف بود
چون ز من جز بیوفائی سر نزد نسبت باو    بر سرم میزد اگر سنگ جفائی حیف بود
قصه کوته محتشم با چون تو کج خلق آدمی    آن چنان طوبی قدی حورا لقائی حیف بود

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری فارسسایت الفروزنامه تعادلسایت انتخابسایت خبرآنلاین