یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

عشق ترا خرد نباید شمرد


عشق ترا خرد نباید شمرد    عشق بزرگان نبود کار خرد
بار تو هرکس نتواند کشید    خار تو هر پای نیارد سپرد
جز به غنیمت نشمارم غمت    وز تو توان غم به غنیمت شمرد
چون ز پی تست چه شادی چه غم    چون ز می تست چه صافی چه درد
باری از آن پای شوم پایمال    باری از آن دست برم دستبرد
با توکله بنهم و سر بر سری    گرچه نیاید کلهم از دو برد
چیست ترا آن نه سزاوار عشق    گیر که خوبی و بزرگی بمرد
حسن تو همچون سخن انوری    رونق بازار جهانی ببرد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت پی وی سی

سایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرسایت عصرایرانسایت الفسایت شفقنا