پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

دلم خود را به نیش غمزه‌ای افکار می‌خواهد


دلم خود را به نیش غمزه‌ای افکار می‌خواهد    شکایت دارد از آسودگی، آزار می‌خواهد
بلا اینست کاین دل بهر ناز و عشوه می‌میرد    ز نیکویان نه تنها خوبی رخسار می‌خواهد
دل از دستی بدر بردن نباشد کار هر چشمی    نگاه پر تصرف غمزه پر کار می‌خواهد
بود آهو که صیادش به یک تیر افکند در خون    دلی را صید کردن کوشش بسیار می‌خواهد
غلامی هست وحشی نام و می‌خواهد خریداری    به بازار نکو رویان که خدمتکار می‌خواهد


همچنین مشاهده کنید





سایت دیدارنیوزسایت فرادیدخبرگزاری تسنیمروزنامه توسعه ایرانیسایت شفقناسایت ورزش سهسایت تاپ نازسایت برترینهاسایت فراروسایت دیپلماسی ایرانی