یکشنبه, ۱۰ مهر, ۱۴۰۱ / 2 October, 2022
مجله ویستا

ای همنفسان بودن وآسودن ما چیست


ای همنفسان بودن وآسودن ما چیست    یاران همه کردند سفر بودن ما چیست
بشتاب رفیقا که عزیزان همه رفتند    ساکن شدن و راه نپیمودن ما چیست
ای چرخ همان گیر که از جور تو مردیم    هر دم المی بر الم افزودن ما چیست
گر زخم غمی بر جگر ریش نداریم    رخساره به خون جگر آلودن ما چیست
وحشی چو تغافل زده از ما گذرد یار    افتادن و بر خاک جبین سودن ما چیست


همچنین مشاهده کنید

روزنامه شرقسایت انصاف نیوزسایت نامه نیوزروزنامه آفتاب یزدسایت جمارانسایت دیدبان ایرانخبرگزاری تسنیمسایت فرادیدسایت اقتصاد 24خبرگزاری باشگاه خبرنگاران