چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

لعل تو رد شکست من زمزمه بس نمی‌کند


لعل تو رد شکست من زمزمه بس نمی‌کند    آن چه تو دوست میکنی دشمن کس نمی‌کند
از سخن حریف سوز آن چه تو آتشین زبان    با من خسته میکنی شعله به خس نمی‌کند
راحله از درت روان کردم و این دل طپان    می‌کند امشب از فغان آن چه جرس نمی‌کند
از خم زلف بعد ازین جا منما به مرغ دل    مرغ قفس شکن دگر میل قفس نمی‌کند
مرغ دلی که می‌جهد خاصه ز دام حیله‌ای    دانه اگر ز در بود باز هوس نمی‌کند
محتشم از کمند شد خسته چنان که چون توئی    می‌رود از قفا و او روی به پس نمی‌کند


همچنین مشاهده کنید
سایت ارانیکوروزنامه شهروندسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه سازندگیخبرگزاری ایلناروزنامه همدلیسایت انتخابروزنامه جام جمسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل