دوشنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۲ / 26 February, 2024
مجله ویستا

دل باز رست از تو ،ز بند زمانه هم


دل باز رست از تو ،ز بند زمانه هم    در هم شکست بند و در بند خانه هم
برخاست باد شرطه و زورق درست ماند    از موج خیز رستم و دیدم کرانه هم
آن مرغ جغد شیوه که سوی تو می‌پرید    بال و پرش بسوختم و آشیانه هم
گر دیگر از پی تو دوم داد من بده    مهمیز کن سمند و بزن تازیانه هم
وحشی چرا به ننگ نمیری که پیش او    از غیر کمتری ، ز سگ آستانه هم


همچنین مشاهده کنید

وبگردیسایت آفتاب نیوزسایت خبرآنلاینسایت الفسایت رکناخبرگزاری مهرروزنامه توسعه ایرانیسایت عصرایرانسایت اقتصاد سنجسایت انرژی پرس