جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

جرم رهی دوستی روی تست


جرم رهی دوستی روی تست    آفت سودای دلش موی تست
دل نفس از عشق تو تنها نزد    در همه دلها هوس روی تست
ناوک غمزه مزن او را که او    کشته‌ی هر غم‌زده‌ی خوی تست
هست بسی یوسف یعقوب رنگ    پیرهنی را که درو بوی تست
از در خود عاشق خود را مران    رحم کن انگار سگ کوی تست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری وآرایشی بهداشتی کانگورو

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب