پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

سرپرستی و اداره کردن فعالیت‌های ورزشی در مدارس


اداره صحيح فعاليت‌هاى ورزشى مستلزم طرح قبلى است. بدين معنى که مربى قبل از اجراء فعاليت‌هاى ورزشى بايد بداند که چه بايد بکند، تا با توجه به‌وقت موجود، بتواند حداکثر استفاده را به دانش‌آموزان برساند. رعايت نکات چندى در اين زمينه، به‌شرح زير مى‌تواند مفيد و مؤثر واقع گردد:
- در ورزش مانند هر طرح آموزشي، مهم اين است که ابتدا طرح و برنامه کار تهيه و آماده شود و سپس بر مبناى آن، طرح ميدان‌ها و سالن‌ها و مکان‌هاى مورد نظر مناسب جهت فعاليت‌هاى ورزشى دانش‌آموزان ايجاد شود.
- مربى بايد توجه داشته باشد که هر دانش‌آموز، فرصت شرکت عملى در فعاليت‌ها و برنامه‌هاى ورزشى را داشته باشد چرا که شرکت عملى دانش‌آموزان در فعاليت‌هاى ورزشي، يا هر رشته ديگر، پايه و اساس يادگيرى آنان را تشکيل مى‌دهد. براى رسيدن به اين مقصود، اول بايد وسايل ورزشى به اندازه کافى در اختيار دانش‌آموزان باشد تا فرصت براى استفاده فردى همه تأمين شود. ثانياً، شرط کارکردن دسته‌جمعى اين است که دانش‌آموزان را بايد تا جائى که امکان دارد، به گروه‌هاى کوچک تقسيم کرد تا کسى يا گروهى منتظر نوبت نباشد و بيکار نايستد. بيکار ايستادن و تماشاچى و منتظر بودن دانش‌آموزان در ساعات و کلاس‌هاى ورزشي، بايد از بين برود و يا به حداقل خود برسد.
- مربى بايد همه دانش‌آموزان، اعم از استثنائي، ناتوان، کم‌استعداد، چاق و ... را به فعاليت‌هاى ورزشى مشغول سازد و به هر يک از آنان، بر مبناء شرايط بدنى و ذهني، رسيدگى و نظارت داشته باشد.
- مربى ورزش مى‌تواند در چند دقيقه اول ساعات ورزش، توضيحات لازم درباره فعاليت‌هاى ورزش مربوطه را به دانش‌آموزان بدهد و حتى چگونگى اجراء فعاليت‌ها را به کمک نوشتن روى تخته‌سياه، تصاوير، اسلايد، فيلم‌هاى آموزشى و خود دانش‌آموزان، روشن سازد.
- مربى ورزش بايد فعاليت‌هاى ورزشى را از نظر حرکات و مهارت‌هاى لازم آن، تجزيه و تحليل کند تا دانش‌آموزان بتوانند با مبانى آن ورزش و حرکات و مهارت‌هاى مربوطه به ‌خوبى آشنا شوند.
- مربى بايد در آموزش مقررات ورزشي، موضوعات را واضح و صريح بيان کند و اگر شيوه‌هاى مختلفى در اجراء يک فعاليت وجود دارد، اقسام مختلف آن را توضيح داده و برترى يک روش را به ديگرى با ذکر دليل بيان کند و به‌گونه‌اى عمل کند که بيان وى درباره مقررات و مهارت‌هاى ورزشى مورد تعليم، رسا و موفقيت‌آميز باشد.
- مربى در ارائه اصول و مبانى ورزش و آموزش آن، نبايد بيش از حد سخت‌گير باشد. بايد به دانش‌آموزان فرصت دهد که تجربه‌ها و نظرات خود را در يادگيرى اصول و مهارت‌هاى ورزشي، به‌کار گيرند.
- مربى بايستى هميشه نکات مهم هر فعاليت ورزشى را توضيح داده و روى آن نکات تأکيد کند. در هر ورزشي، نکات ظريف و خاصى وجود دارد که از نظر پيشرفت در آن ورزش، بسيار مؤثر و مهم بوده و دانستن اين نکات براى دانش‌‌آموزان، از نظر تبحر آنان ضرورى است.
- مربى ورزش بايد اصول علمى و حرکات را در آموزش خود رعايت کند و مهارت‌هاى ورزشى را با در نظر گرفتن وضع جسمانى و روحى دانش‌آموزان و ارتباط فنون ورزشى با يکديگر، به آنان بياموزد.
- ساعات ورزش بايد با نشاط و شادى دانش‌آموزان همراه باشد، زيرا سر و صداى طبيعي، از علاقه‌مندى آنان به ورزش و لذت از فعاليت‌هاى ورزشى سرچشمه مى‌گيرد، که امرى عادى است.
- مربيان بايد مواظب باشند که علاقه‌مندى شخصى آنان به يک يا چند فعاليت ورزشي، بر برنامه‌هاى ورزشى که با دانش‌آموزان اجراء مى‌کنند، سايه نيافکند.
برخى از مربيان ورزش، بيشتر مايل به فعاليت‌هاى ورزشى هستند که در مورد آنها بيشتر مى‌دانند و آنها را بهتر انجام مى‌دهند، در حالى‌که علاقه‌مندى دانش‌آموز به رشته‌هاى مختلف ورزشي، مى‌بايست مد نظر بوده و بايد به آنها توجه شود.
- هنگام ورزش، همه دانش‌آموزان بايستى حتى‌المقدور از لباس ورزشى و کفش مناسب استفاده نموده و در صورت وجود امکانات، پس از پايان فعاليت‌هاى ورزشي، دوش بگيرند.
- تهيه وسايل ورزشى بايد بر مبناى مطالعات دقيق و با توجه به نيازهاى موجود و قيمت‌هاى مناسب به‌ عمل آيد و کيفيت وسايل و مناسب بودن آنها در نظر گرفته شود. تهيه کلى وسايل ورزشى براى مدت يک‌سال تحصيلي، به اجراء برنامه‌ها کمک نموده و از تلف‌شدن وقت مربيان ورزش و دانش‌آموزان مى‌کاهد.
- در هر آموزشگاه بايد يک اتاق براى نگاه‌دارى وسايل ورزشى اختصاص داده شود. اين اتاق را بايد با کمدها و وسايل فلزى يا چوبى طبقه‌بندى کرده و از هر طبقه آن، براى يک نوع وسيله ورزشى استفاده نمايند. ليست کليه وسايل ورزشى موجود بايد در اختيار مربيان ورزش قرار گيرد. خارج کردن و برگرداندن وسايل ورزشى از انبار ورزش، بايد بسيار منظم و تحت‌ نظر معلم ورزش و با کمک دانش‌آموزان صورت پذيرد.
- معلمان ورزش در نگه‌دارى وسايل ورزشى بايد دقت کافى نموده و دانش‌آموزان را به حفظ آنها تشويق کنند تا آنجا که حفظ وسايل ورزشى مدرسه را وظيفه خود بدانند.
- يکى از مشکلات معلمان ورزش اين است که وجود هواى سرد و نامناسب، آنان را وادار مى‌سازد که برنامه‌هاى خود را در اتاق‌هاى درسى و ساير فضاهاى موجود اجراء نمايند. البته استفاده از سالن‌هاى سرپوشيده ورزشى در اين‌گونه موارد اولويت داشته و هم‌چنين مطلوب نيز است، ولى سالن‌هاى ورزشى با توجه با تعداد دانش‌‌آموزان براى اجراء برنامه‌هاى ورزشى آنان غالباً کافى نيست و چه بسا در بسيارى از نقاط کشور اصلاً سالن ورزش وجود نداشته باشد و در نتيجه استفاده از کلاس‌هاى درس و محيط‌هاى سرپوشيده ديگر مانند راهروها و ناهارخورى‌ها، به‌منظور برنامه‌ريزى مورد توجه معلمان ورزش قرار مى‌گيرد. معلمان ورزش بايد توجه نمايند که استفاده از کلاس درس و ساير فضاهاى نامناسب براى اجراء فعاليت‌هاى ورزشى جز در مواقع ضرورى نبايد صورت پذيرد و اگر چنين ضرورتى به‌خصوص از نظر مساعد نبودن هوا پيش آيد، برنامه‌هاى ورزشى بايد متناسب با محدوديت فضا و آزاد نبودن دانش‌‌آموزان در اجراء حرکات، تنظيم شود.
- مربى ورزش بايد در همه حال شخصيت دانش‌آموزان خود را حفظ و براى آنان احترام قائل شود و اگر آنان در هنگام عمليات ورزشى خطائى مرتکب شوند، نبايد با خشونت با آنان رفتار نمايد.
- ادب و نزاکت و بازى صادقانه و حفظ امانت از هدف‌هاى مهم ورزش است که مربيان بايد در دانش‌آموزان ايجاد و تقويت کنند. اين نکات به‌قدرى مهم است که مربيان ورزش بايد در آموزش‌هاى ورزشى خود، از هر فرصت مناسب، براى ايجاد و تقويت اين صفات در دانش‌آموزان استفاده نمايند.
- ارزشيابى در هر برنامه ورزشى لازم است چرا که تنها از طريق ارزشيابى است که مربيان ورزش، مى‌توانند متوجه ميزان پيشرفت کار در ورزش دانش‌آموزان خود باشند.


همچنین مشاهده کنید