پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

استراحت و تمدد اعصاب پس از فعالیت‌های ورزشی


استراحت از نظر حفظ سلامت و کارآئى بدن امر مهمى است که بايد به‌خصوص در مورد جوانان که فعاليت آنها بسيار زياد است، مورد توجه قرار گيرد. استراحت و تمدد اعصاب، موجب آرامش‌خاطر و رهائى از عصبانيت و ناراحتى‌هاى روحى است. تحقيقات اخير نشان داده است که عادت دادن دانش‌آموزان به استراحت و تمدد اعصاب، به يادگيرى و آموزش آنان کمک مى‌کند و اضطراب آنان را مى‌زدايد و به‌دقت و قدرت يادگيرى آنان مى‌افزايد. بنابراين لازم است، دانش‌آموزان به ارزش و اهميت استراحت و تمدد اعصاب آگاه شوند. استراحت بعد از هر فعاليت ورزشى بايد جزء عادات دانش‌آموزان قرار گيرد تا به نيرومندى و سلامت آنان لطمه وارد نشود. بايد توجه داشت که بدن از نظرى قواى ذهنى و جسمي، بعد از هر فعاليت به استراحت نياز دارد و هر عضو بدن که بيشتر فعاليت کرده باشد، به‌همان نسبت به استراحت بيشترى نياز دارد. تمرينات زير به استراحت و تمدد اعصاب شما دانش‌آموزان عزيز، پس از فعاليت‌هاى زياد و خسته‌شدن، کمک مؤثرى مى‌نمايد:
۱. در هر نقطه‌اى که هستيد بدن را مانند شيئى که به آرامى به طرف زمين فرود مى‌آيد، با کمک دست‌ها روى زمين قرار دهيد و به‌راحتى بنشينيد.
۲. وقتى روى زمين نشستيد، پاها را به‌ راحتى دراز کنيد و بدن را مانند شاخه‌اى که در اثر ورزش نسيم تکان مى‌خورد به آرامى به طرف راست و چپ به نوسان در آوريد.
۳. به آرامى دراز بکشيد و چشم‌هاى خود را ببنديد و به هيچ‌چيز فکر نکنيد.
۴. به پشت دراز بکشيد و فکر کنيد که پلک‌هاى چشم شما لحظه به لحظه سنگين‌تر و سنگين‌تر مى‌شود.
۵. به پشت بخوابيد و تصور کنيد که دست‌ها و پاهاى شما به سنگينى آهنى است که به آرامى به زمين فرو مى‌رود.
۶. به پشت دراز بکشيد و با شل کردن عضلات، بدن را با سنگينى روى زمين رها کنيد و فکر کنيد که کم‌کم داريد به زمين فرو مى‌رويد.
اگر موارد چهار به بعد را پس از حرکت و فعاليت‌هاى بدن با راحتى و بى‌خيالى (و به قول معروف با خارج‌ بودن از اين دنيا) اجراء کنيد مسلماً به خواب عميقى هم فرو مى‌رويد. موارد بالا، هماهنگى قواى ذهنى و جسمى را براى تأمين استراحت و دست‌يابى به تمدد اعصاب و رفع خستگى پس از فعاليت‌هاى جسمى ثابت مى‌کند.


همچنین مشاهده کنید