چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

تو گر دوست داری مرا ور نداری


تو گر دوست داری مرا ور نداری    منم همچنان بر سر دوستداری
به هر دست خواهی برون آی با من    ز تو دست‌برد و ز من بردباری
چه دارم ز عشق تو عمری گذشته    نیاری بدین خاصیت روزگاری
چو گویم که خوارم ز عشق تو گویی    هم از مادر عشق زادست خواری
من از کار تو دست باری بشستم    زهی پایداری زهی دست کاری
تو داری سر آن که در کار خویشم    ز پای اندر آری و سر درنیاری
دل آنجا نهادم که عهدی بکردی    به پای وفا بر کدام استواری
همان به که با خوی تو دل نبندم    که الحق چنین خوب خویی نداری
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | شرکت افرا طب |

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو