چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

یار اگر در کار من بیمار ازین به داشتی


یار اگر در کار من بیمار ازین به داشتی    کار این دلخسته را بسیار ازین به داشتی
ور دل دیوانه رنگ من نبودی تند و تیز    یا بهش تر زین بدی یا یار ازین به داشتی
عاشق بیچاره‌یی بی‌پرسشست آخر تنم    در حق بیمار خود تیمار ازین به داشتی
کار من مشکل شد ارنی دوست در دل بردنم    نرگس بیکار را بر کار ازین به داشتی
شد دلم مغرور آن گفتار جان افزای تو    آه اگر در عشق من گفتار ازین به داشتی
با سنایی عهد و پیمان داشتی در دل مقیم    گر سنایی مرد بودی کار ازین به داشتی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز