پنجشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۸ / 23 January, 2020
مجله ویستا

چمن


  منوچهر مطیعی تهرانی
چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تألم و اندوه و بیماری است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری برناسایت زومیتروزنامه آرمان ملیروزنامه اعتمادسایر منابعسایت آفتاب نیوزسایت خبرآنلاینروزنامه ایرانروزنامه ابتکارروزنامه رسالت