سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

کار دل از آرزوی دوست به جانست


کار دل از آرزوی دوست به جانست    تا چه شود عاقبت که کار در آنست
کرد ز جان و جهان ملول به جورم    با همه بیداد و جور جان جهانست
عشوه دهد چون جهان و عمر ستاند    در غم او عشوه سود و عمر زیانست
عشق چو رنگی دهد سرشک کسی را    روی سوی من کند که رسم فلانست
بلعجبی می‌کند که راز نگهدار    روی به خون تر چه روز راز نهانست
خصم همی گویدم که عاشق زاری    خیره چه لعب‌الخجل کنم که چنانست
عاشقی ای انوری دروغ چگویی    راز دلت در سخن چو روز عیانست
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


خبرگزاری فارسخبرگزاری ایلناروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری تسنیم