یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

ای روی خوب تو سبب زندگانیم


ای روی خوب تو سبب زندگانیم    یک روزه وصل تو طرب جاودانیم
جز با جمال تو نبود شادمانیم    جز با وصال تو نبود کامرانیم
بی‌یاد روی خوب تو ار یک نفس زنم    محسوب نیست آن نفس از زندگانیم
دردی نهانیست مرا از فراق تو    ای شادی تو آفت درد نهانیم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

سایت سخت‌افزارمگسایت رویداد 24سایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوخبرگزاری ایلنا