سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

گفتم از عشقش مگر بگریختم


گفتم از عشقش مگر بگریختم    خود به دام آمد کنون آویختم
گفتم از دل شور بنشانم مگر    شور ننشاندم که شور انگیختم
بند من در عشق آن بت سخت بود    سخت‌تر شد بند تا بگسیختم
عاشقان بر سر اگر ریزند خاک    من به جای خاک آتش ریختم
بر بناگوش سیاه مشک رنگ    از عمش کافور حسرت بیختم
عاجزم با چشم رنگ آمیز او    گر چه از صد گونه رنگ آمیختم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت سخت‌افزارمگسایت رویداد 24خبرگزاری ایرناسایت انتخابسایت الف