سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

هرگز از دل خبر نداشته‌ای


هرگز از دل خبر نداشته‌ای    بر دلم رنج از آن گماشته‌ای
سپر افکنده آسمان تا تو    رایت جور برافراشته‌ای
که خورد بر ز تو که تو هرگز    تخم پیوند کس نکاشته‌ای
همرهی جسته‌ای ز من وانگه    در میان رهم گذاشته‌ای
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران