اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دفاع از تشریفات سفر رئیسی به روسیه / مردم باور می کنند؟
عصرایران؛ رضا غبیشاوی - با گذشت حدود یک هفته از سفر رئیسی (رئیس جمهوری) به روسیه و دیدار با پوتین، همچنان مقامات دولت از سفیر ایران در مسکو تا وزیر خارجه ایران و سخنگوی دولت سعی دارند از سطح تشریفات و استقبال در سفر رئیسی به مسکو دفاع کنند.آنها به شدت پافشاری می کنند تشریفات سفر رئیسی و استقبال پوتین از او در سطح مناسب و استانداردی انجام شده و اتفاق بدی در این زمینه روی نداده است.فارغ از اینکه آنها صحیح می گویند یا نه ... اشاره به این نکته مهم است که بخش زیاد یا مهمی از مردم و افکار عمومی در این باره شک و تردید دارد یا بر خلاف مقامات نظر دارد. یعنی معتقدند سطح تشریفات و میزبانی و استقبال در سفر رئیسی به روسیه، پایین بوده.آیا مقامات دولت در اقناع افکار عمومی موفق می شوند؟ آیا افکار عمومی پاسخ مقامات دولت را قبول می کند؟ - دولت و مقامات دولت از جمله سفیر ایران در مسکو و وزیر خارجه ایران خود یک طرف ماجرا هستند. در صورت اثبات پایین بودن سطح تشریفات و استقبال در سفر رئیسی به مسکو، مقصر، همین مقامات هستند. در اصل آنها از عملکرد خود دفاع کرده اند. آیا اگر واقعا سطح استقبال و تشریفات پایین بوده باشد آیا این مقامات این موضوع را تایید می کنند؟ آیا آنها به این موضوع اعتراف می کنند؟در این وضعیت، افکار عمومی توجیهات و سخنان مقامات ایرانی را نمی پذیرد چون آنها یک طرف ماجرا هستند. - در این ماجرا ما نیازمند طرف مستقل یا سومی هستیم تا آنها در این باره اظهار نظر کنند. این طرف مستقل می تواند شامل روزنامه نگاران، کارشناسان مستقل، صاحبنظران، سازمان های غیردولتی و تشکل های صنفی - تخصصی و ... هستند. - مقامات و نهادهای دولتی در موضوعات مختلف قبلی، اعتبار خود را نابود کرده اند. از هواپیمای اوکراینی تا کرونا ... از گرانی بنزین تا حوادث 96 و 98 ... با اعتبار نابود شده نمی توان از موضوعی جدیدی دفاع کرد و از افکار عمومی خواست باور کنند. - یکی از اتفاقات بد در ایران، تبدیل رسانه ها به ارگان است. یعنی تبدیل یک رسانه با ماموریت اطلاع رسانی شفاف، واقعی، بی طرفانه و بدون سوگیرانه به رسانه تبلیغاتی است؛ ابزار تبلیغات که درباره نهاد بالادستی خود هیچ خبر منفی یا انتقادی منتشر نمی کند و به بوق تبلیغاتی تبدیل می شود اعتباری نزد مخاطبان ندارد که آنها را قانع کند.- رسانه ها و روزنامه نگاران غیرارگان نیز در شرایط فعلی در نتیجه محدودیت ها و نبود سطح بالایی از آزادی و کاهش استانداردهای فعالتی حرفه ای با کاهش شدید اعتبار و اعتماد مخاطبان روبه رو هستند. در نتیجه سطح پذیرش و اقناع مخاطبان در نتیجه مطالب این رسانه ها و روزنامه نگاران نیز به شدت کاهش یافته است. امروز چند روزنامه نگار متخصص حوزه روسیه داریم؟ چند کارشناس مستقل و متخصص حوزه روسیه فعالیت می کنند؟ - پوشش یک طرفه و اغراق آمیز سفر رئیسی به روسیه و دیدارش با پوتین از سوی صداوسیما و رسانه های دولتی و حکومتی و مقامات و مسوولین از جمله امامان جمعه و عدم پوشش و بیان انتقادات، نوعی واکنش یکجانبه و یک طرفه را در طرف دیگر (مردم - مخاطبان) ایجاد کرده است. اغراق در برابر اغراق.- سیدابراهیم رئیسی با مشارکت کمتر از 50 درصد افراد واجد شرایط به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد. این نکته نیز در واکنش ها اهمیت دارد.- یکجانبه گرایی مسوولان و دولت در برابر آمریکا و غرب منجر به یکجانبه گرایی از سوی طرف مقابل می شود. - مرجعیت رسانه ای از داخل کشور به خارج از کشور و شبکه های اجتماعی منتقل شده است. این تنها یک جمله تئوریک نیست بلکه واقعیت است. نشانه اینکه تا یک هفته بعد از سفر رئیسی به روسیه، مقامات دولت همچنان در حال پاسخ به ابهامات و انتقادات هستند. ابهامات و انتقاداتی که هیچ کدام در رسانه های بزرگ داخلی، اصلی و دولتی و حکومتی منتشر نشده اند.- راه کار چیست؟ بهترین راهکار دفاع از فعالیت اطلاع رسانی آزاد، بدون محدودیت های سلیقه ای، بی طرفانه و مستقل رسانه ها شامل رسانه های دولتی، حکومتی، عمومی و بخش خصوصی است. به کانال عصر ایران در تلگرام بپیوندید نظرات کاربران