قارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدمس الیاژیفاکتور رسمی,فاکتور مازاد شرکتها09928515601مرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگ

وزیر بهداشت: از پزشکان بدون‌مرز دعوت کردیم اما وقتی رسیدند فکر کردیم به کمک‌شان نیازی نداریم